Arhiv kategorij: Razno

Ob svetovnem dnevu voda so oči Evrope uprte v Muro

Na svetovni dan voda koalicija petih okoljskih in ribiških organizacij Living Rivers Europe poziva Slovenijo, naj opusti načrte za gradnjo osmih hidroelektrarniških jezov na Muri. Ti jezovi bi zdravo, prosto tekočo reko spremenili v osem mrtvih vodnih rezervoarjev.

V pozivu sodeluje Inštitut za trajnostni razvoj kot član EEB – Evropskega okoljskega biroja. Poleg EEB koalicijo sestavljajo še Evropska ribiška zveza, Evropska mreža za reke, Mednarodna mokrišča in WWF. Te organizacije skupaj predstavljajo prek 40 milijonov evropskih državljanov.

Načrtovani jezovi kršijo tako slovenske kot EU zakone o varstvu voda in narave, saj bi jezovi uničili Muro in ovirali selitvene poti rib ter pretok rečnih usedlin, s čimer bi ogrozili celotne populacije rib ter divjih živali, ki so od reke odvisni. Reka tudi zagotavlja storitve, ki so za lokalno skupnost izjemnega pomena. Mura za prebivalce ob njej ni le najpomembnejši vir pitne vode, temveč jim omogoča tudi naravno zaščito pred poplavami in pomembna rekreacijska območja.

V kampanji, ki jo je vodil WWF skupaj z drugimi okoljskimi nevladnimi organizacijami, je 77.000 državljanov EU podpisalo peticijo, ki poziva k opustitvi projekta zajezitve Mure. Podpise bodo danes izročili slovenski vladi. Če vlada načrtov ne bo opustila, bodo proti njej vložili uradno pritožbo na Evropski komisiji, v kateri bodo izpostavili ključne kršitve Okvirnega programa direktive o vodah in Nature 2000.

Več v sporočilu za javnost.

Logotipi-001

Poziv mreže Plan B v zvezi z razpravo o podaljšanju dovoljenja za rabo glifosata

itr-plan-b-ess2

Ljubljana, 6. 10. 2017.

Mreža Plan B za Slovenijo je na minstra Dejana Židana naslovila poziv v zvezi z razpravo o podaljšanju dovoljenja za rabo rakotvornega glifosata, ki je ena izmed učinkovin v pesticidih..

V Evropski uniji naj bi do konca leta odločili o (ne)podaljšanju dovoljenja za rabo za eno od najbolj spornih učinkovin v pesticidih – glifosata. Glifosat je Svetovna zdravstvena organizacija, na podlagi raziskav svoje Mednarodne agencije za raziskave raka, uvrstila med verjetne povzročitelje te bolezni. To poročilo je v EU in drugod po svetu dvignilo veliko pozornosti, saj je opozorilo na izjemno moč korporacij (proizvajalcev glifosata) in njihov nesorazmeren vpliv na zakonodajalce, na škodo zdravja državljanov. Zato smo organizacije, ki se ukvarjajo s tem področjem, organizirale zbiranje podpisov v okviru Evropske državljanske pobude “Stop glifosatu!”, ki je do danes zbrala že preko 1.320.000 podpisov in je tudi najhitreje rastoča Evropska državljanska pobuda nasploh. Podpise slovenskih državljanov smo pomagali zbirati na Inštitut za trajnostni razvoj in v Mreži Plan B za Slovenijo.

Organizacije Mreže plan B za Slovenijo pozivamo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da se opredeli proti podaljšanju dovoljenja za rabo glifosata. 

Učinkovina glifosat se v herbicidih uporablja pogosto. Nahaja se tudi v zloglasnem Monsantovem Roundup-u, ki ga uporabljajo na posevkih, ki so bili gensko spremenjeni tako, da bolje prenesejo učinke herbicida, ki tako uniči ostale rastline na polju, ne pa pridelka.

Celotni poziv si lahko preberete tukaj.

Primer Magna kliče po spremembah v miselnosti in načinu delovanja vlade

Ljubljana, 29. 8. 2017.

Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) je v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za Magno Nukleus vstopil skupaj s petimi drugimi organizacijami iz Mreže Plan B. Razloge smo natančno argumentirali v skupni zahtevi za vstop v postopek z dne 15. maja 2017.

ITR že 20 let deluje na področju ekološkega kmetijstva; odlično poznamo problematiko kmetijskih zemljišč v Sloveniji in katastrofalno prostorsko-razvojno načrtovanje. Zaradi slednjega je naša država »pridelala« številna (skoraj 700) in obsežna degradirana območja v skupnem obsegu prek 2.300 ha (predstavitev tu), od tega lep del na prej kakovostnih kmetijskih zemljiščih, ki so bila s tem nepovratno uničena. Dejstvo, da naj bi bila investicija Magne Steyr umeščena na kakovostna kmetijska zemljišča, ter da je vlada s posebnim zakonom, sprejetem po hitrem postopku, preprečila vsako vprašanje in razpravo glede tega, je bila za ITR tudi glavni razlog za vstop v postopek.

ITR se je skupaj z drugimi NVO v juniju odzval na povabilo Magne Steyr na srečanje, namenjeno pogovoru o naših vprašanjih oziroma pripombah. Po slišanem smo na ITR zaključili, da so vladni predstavniki investitorju dajali zavajajoča zagotovila, ki niso upoštevala pravnih vidikov postopka; del tega je tudi izdaja okoljevarstvenega dovoljenja.

Po našem mnenju predlagana rešitev glede kmetijskih zemljišč in gozda ne more ustrezno nadomestiti izgube kmetijskih zemljišč, zato to nikakor ne sme postati vzorec za naprej. Po nedavni zavezi Magne za prenos prometa na železnico, kar bo bistveno zmanjšalo onesnaževanje zaradi obsežnega transporta (za kar so posebej zaslužni kolegi na Umanoteri), smo se odločili, da se ne pritožimo. Smo pa zgroženi nad lahkomiselnostjo in aroganco vladnih predstavnikov, ki so investitorju dajali obljube, ki jih je možno izpolniti le ob neupoštevanju zakonitih postopkov za odobritev začetka gradnje.

Prav tako je neodgovoren populističen pritisk na organizacije, ki smo si “drznile” izpolniti svojo državljansko dolžnost, da postavimo pomembna vprašanja glede varovanja zdravja ljudi in okolja, ter se oglasiti ob očitnih nepravilnostih. Da smo naredili prav, nam potrjujejo sporočila prebivalcev z območja predvidene investicije, ki so se nam zahvalili za naše delo – za razliko od protestnikov z istega konca, ki bi v resnici morali protestirati nekje drugje.

Pričakujemo, da bo vlada v prihodnje delovala strokovno in transparentno ter omogočila argumentirano javno razpravo v okviru zakonsko predpisanih postopkov, ki jih je sicer treba izboljšati. Pričakujemo tudi, da s strani vlade, zlasti pa ministrstva za gospodarstvo, ne bomo več poslušali neresničnih in škodljivih dilem “delovna mesta ALI varovanje okolja” – potrebujemo namreč oboje.

Za Inštitut za trajnostni razvoj:
dr. Anamarija Slabe, direktorica

Stop glifosatu!

itr-plan b-ess

14. julij 2017

NOVO: Kako so evropske institucije namenoma prezrle dokaze o rakotvornosti glifosata

Prizadevanja podpisnikov so zdaj dobila še močne argumente v obliki poročila dr. Petra Clausinga, nemškega toksikologa. Dr. Clausig ugotavlja, da so odgovorne inštitucije odrinile na stran jasne dokaze o rakotvornih učinkih in grobo kršile direktive in priporočila OECD in ECHA (Evropska agencija za kemikalije), po katerih naj bi se ravnale med svojim delom.

Tukaj je na voljo tako povzetek poročila v slovenskem jeziku kot celotno poročilo v angleščini.

30. maj 2017

Inštitut za trajnostni razvoj in Mreža Plan B za Slovenijo vas pozivata k podpisu Evropske državljanske pobude (EDP) »Prepovejmo glifosat in zaščitimo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi«.Glipho1

V pobudi Evropsko komisijo pozivamo, naj:

  • državam članicam predlaga prepoved uporabe herbicidov, ki vsebujejo glifosat. Izpostavljenost glifosatu je povezana z rakom pri ljudeh in degradacijo ekosistemov.
  • Izboljša postopek odobravanja pesticidov. Strokovna ocena pesticidov za (zakonsko) odobritev EU mora temeljiti izključno na objavljenih študijah, ki jih naročijo pristojni javni organi in ne proizvajalci pesticidov.
  • Sprejme zavezujoče cilje glede zmanjšanja uporabe pesticidov za celotno EU. Glifosat je samo vrh ledene gore in še zdaleč ni edina škodljiva učinkovina v pesticidih. Prizadevati si moramo za prihodnost brez pesticidov.

Zakaj nas mora skrbeti?

Učinkovina glifosat se v herbicidih uporablja pogosto. Vsebuje jo tudi zloglasni Monsantov Roundup, ki ga uporabljajo na posevkih, gensko spremenjenih tako, da lažje prenesejo učinke herbicida.

Ali ste vedeli, da so strupene kemikalije, ki povzročajo raka, lahko prisotne tudi v vašem telesu? Svetovna zdravstvena organizacija je pred dvema letoma objavila, da je glifosat med verjetnimi povzročitelji raka pri ljudeh1,2.  Znanstveniki so odkrili sledi glifosata v urinu pri skoraj polovici testiranih ljudi iz 18 evropskih držav3.

Kljub študijam in opozorilom pa Evropska komisija trenutno meni, da bi se v EU lahko začeli pogovarjati o podaljšanju dovoljenja za uporabo glifosata za nadaljnjih 10 let, industrijski lobisti pa zahtevajo celo 15 let.

Zgodba se ponavlja: od suma nevarnosti za zdravje nekega pesticida do dejanske prepovedi lahko mine tudi 10 let in več – tako kot npr. pri atrazinu, ki je več desetletij veljal za čisto sprejemljivega. Danes pa nas katastrofa v Kemisu spet opozarja na »stranske« učinke atrazina in drugih strupenih pesticidov, ki trajajo tudi še desetletja po njihovi prepovedi.

Kako naprej?

Poleti 2016 je imela podobna kampanja pomemben učinek. Evropska komisija je nameravala podaljšati dovoljenje za uporabo glifosata za kar 15 let, a ga je le za 18 mesecev. To je bila velika zmaga, še posebej v luči močnega lobiranja kemijske industrije, ki želi ohraniti svoje dobičke. Kemijski giganti si še vedno prizadevajo zaščititi svoje interese in plačujejo študije, ki dokazujejo, da so njihovi izdelki varni. A takšne študije ne morejo biti in niso neodvisne in jim ne moremo zaupati.

Glifosat je samo vrh ledene gore in še zdaleč ni edina škodljiva učinkovina v pesticidih. Prizadevati si moramo za prihodnost brez pesticidov.

Stop glifosatu! Podpišite Evropsko državljansko pobudo in se pridružite že več kot 1.320.000 podpisnikom in s tem okrepite tudi sporočilo iz Slovenije!

Pojasnilo: EDP je uraden inštrument EU, zato veljajo le podpisi identificiranih posameznikov, za kar je potreben podatek EMŠO. Vendar brez skrbi, saj bodo ti podatki posredovani prek varne povezave!

  1. https://www.theguardian.com/environment/2015/mar/21/roundup-cancer-who-glyphosate-
  2. http://sustainablepulse.com/2015/07/30/who-publishes-full-probable-human-carcinogen-report-on-glyphosate/#.WSP1GGjygdW
  3. https://www.foeeurope.org/weed-killer-glyphosate-found-human-urine-across-Europe-130613

Še več informacij o glifosatu v slovenskem jeziku tudi na: http://brez-gso.svoboda.si/peticija-za-prepoved-prodaje-glifosata-strupa-ekosistema/